Miljön, kvalitet och säkerhet.

Miljö
Att vår miljö måste bevaras är för oss en självklarhet. Vi utvecklar därför ständigt nya arbetssätt som kontinuerligt sänker vår miljöpåverkan. Vi anser att vår viktigaste uppgift, då det gäller miljöarbete, är att effektivisera trafiken så att lastfaktorn ökas och fordonen utnyttjas mer rationellt.

Vår miljöpolicy är
- att utifrån kundernas krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar, erbjuda marknaden vägtransporttjänster med minsta möjliga påverkan på miljön.
- att värna om den yttre och inre miljön inom åkeriet utifrån de egna resurserna.

Kvalitet
Under hela tiden som företaget har existerat har vår högsta prioritet varit att förse våra kunder med tjänster av absolut högsta klass. Våra kunder och vi själva vet att vår satsning på kvalitet har betalat sig flera gånger om.

Vår kvalitetspolicy är
- att skapa goda relationer med kunderna.
- att utföra transporttjänster på överenskommen kvalitetsnivå.
- att alltid uppfylla givna löften.
- att alltid ha fordonsparken i bästa skick.
- att alltid låta personalen ta del av relevant information.
- att leverera i rätt tid och i rätt skick.

Säkerhet

Vi på Lenhovda Fjärrtransporter tar säkerhet på mycket stort allvar.

Att skapa en säker arbetsmiljö.

För att klara den har vi utarbetat ett handlingsprogram. Här är några av punkterna:

- Alla medarbetare får information kring de lagar, regler och förordningar som gäller i deras arbete.
- Alla förare använder alltid bilbälte.
- Alla medarbetare får kontinuerligt utbildning kring hur de ska hantera en olycka. Utbildningen är mycket bred och inbegriper allt från första hjälpen till brandbekämpning.
- Alla förare följer gällande hastighetsbestämmelser.
- Alla förare genomgår regelbunden hälso- och synkontroll.
- Vi vet alltid vad det är för typ av gods vi kör. Om det skulle hända en olycka där lastbilen transporterar farligt gods kan vi assistera föraren med råd och räddningstjänsten med information, så att de vet vilken typ av insats de kan vänta sig.
- Vi utför kontinuerligt service på vår fordonspark och alla fordon genomgår de kontroller som lagar och förordningar kräver.